Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informujemy, iż od 1 do 31 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy Janów Podlaski będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.

Zwrot akcyzy wypłacany będą w terminie do końca października 2021r.  Stawka zwrotu podatku  wynosi 1 złotych za 1 litr oleju.         

Formularze do pobrania:

  1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (pdf)
  2.  Oświadczenie dot. formy prawnej rolnika (pdf)
  3. Oświadczenie-dot. gruntów dzierżawionych (doc)
  4. Zestawienie-faktur
  5. Klauzula informacyjna (pdf)