Wprowadzone przez Agnieszka Korolczuk

Zaproszenie do udziału w ” Charytatywnej Aukcji Przedmiotów-Dar Serca za Dar Serca”

Zaproszenie     Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk biznesu oraz wszystkich chętnych do udzielenia pomocy osobom potrzebującym do wzięcia udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”.    Aukcja rozpocznie się o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4 w dniu 8 grudnia 2023 r.     […]

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

                                                                                        OGŁOSZENIE     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.     Z programu mogą skorzystać mieszkańcy […]

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

Janów Podlaski, 20.11.2023 r. PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym         Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji […]

Informacje w sprawie zmian dotyczących świadczeń opiekuńczych

Od 01.01.2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna: 1. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności […]