Uwaga Rolnicy! Informacje ws. składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce […]

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy, współpracy z NGO i realizacji projektów społecznych 

Janów Podlaski, dn. 14 maja 2024 r. KO.2110.2.2024   WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy, współpracy z NGO i realizacji projektów społecznych  Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Janów Podlaski, Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane administracyjne, staż pracy: minimum 1 rok (preferowany staż […]