Informacja ARiMR o naborze wniosków o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w 2020 r.

Informujemy, że Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę. Pomoc może otrzymać producent rolny: któremu został nadany numer identyfikacyjny w […]

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku […]

Ostrzeżenie meteorologiczne – marznące odpady oraz intensywne opady śniegu 9-11 grudnia br.

  Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące możliwości wystąpienia marznących odpadów oraz intensywnych opadów śniegu w dniach 9-11 grudnia br.

Ogłoszenie okres zimowy

OGŁOSZENIE Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołana SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zobowiązuje nas do podjęcia działań osłonowych i profilatycznych w stosunku do osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, albo inne problemy życiowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na los ludzi […]

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie 7-8 grudnia br.

Ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia oblodzenia w dniach 7-8 grudnia br.

Instalacje fotowoltaiczne w ramach programu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje mieszkańców gminy będących uczestnikami ww. projektu, iż wybrany został Wykonawca zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Janów Podlaski”. Wykonawcą zamówienia polegającego na montażu 264 mikroinstalacji fotowoltaicznych została firma Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Informuję, iż zgodnie z ofertą Wykonawcy w ramach instalacji PV […]

Granty na sprzęt komputerowy PPGR – WAŻNE!

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski na zakup sprzętu komputerowego w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o konieczności przedłożenia dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR. Gmina Janów Podlaski w […]