Informacja o zamknięciu drogi powiatowej

Na podstawie informacji otrzymanej od wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej Wójt Gminy Janów Podlaski zawiadamia, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – wykonanie warstwy ścieralnej od km 5+200 do km 10+532,65, od dnia 10.08.2020r. do dnia 14.08.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L w m. Polinów do m. Janów Podlaski. Zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i Nr 1036L oraz drogą wojewódzką Nr 698 wg załączonych schematów objazdu.

Schemat objazdu