Zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje:

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać do
Urzędu Gminy Janów Podlaski wnioski o zwrot podatku akcyzowego od 03 do 31 sierpnia w dni robocze w godzinach pracy.     

Pieniądze wypłacone będą w terminie do końca października 2020r.  Stawka zwrotu podatku  wynosi 1 złotych za 1 litr oleju.         

Wzór wniosku akcyza o zwrot akcyzy sierpień

Oświadczenie dot. formy prawnej rolnika

Oświadczenie dzierżawy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna