Informacja o wolnym lokalu socjalnym  wchodzącym w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Janów Podlaski

Janów Podlaski, 10 luty 2023 r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Janów Podlaski, informuje o wolnym lokalu socjalnym  wchodzącym w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Janów Podlaski znajdującym się w bloku socjalnym przy
ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Janowie Podlaskim. Lokal przeznaczony dla maksymalnie 2 osób,
o powierzchni użytkowej 25,66 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 12,77 m2, składający się
z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i korytarza. Wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.

Warunkiem ubiegania się o lokal socjalny jest:

  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Janów Podlaski co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o przydział lokalu;
  • brak tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego;
  • dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego nie przekraczający progów dochodowych określonych w załączniku do uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski

  1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk wniosku o przydział lokalu,
  • do wglądu dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność oraz inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Gminy Janów Podlaski www.janowpodlaski.pl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

 

 

Osoby ubiegające się o przydział lokalu socjalnego proszone są o złożenie wniosku do dnia 17 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.

 

Wniosek o przydział mieszkania

Uchwała Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janów Podlaski