fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Ulga termomodernizacyjna – instalacje solarne i instalacje fotowoltaiczne z projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, iż właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, u których dokonany został montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach gminnego projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok (PIT).

Z ulgi można skorzystać, w przypadku poniesienia wydatków na termomodernizację domu jednorodzinnego. Do wydatków na termomodernizację zalicza się min. montaż kolektorów słonecznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, do których ma się prawo własności/współwłasności.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyło się tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina Janów Podlaski wystawiła wszystkim uczestnikom projektu faktury za montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych, które należało odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Janów Podlaski. Jeśli uczestnik gminnego projektu nie odebrał do tej pory faktury, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy (pok. nr 6) w tym celu.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniesiono, odlicza się w kolejnych latach. Nie będzie można odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę można odliczyć, w przypadku gdy posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Powyższe informacje pochodzą z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/