Montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Janów Podlaski

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Wójt Gminy Janów Podlaski wyjaśnia, iż Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych w ramach gminnego projektu pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” jest firma HYMON FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o.
W ostatnim czasie powyższa firma kontaktuje się z mieszkańcami gminy (drogą mailową lub telefoniczną), którzy zawarli z Gminą Janów Podlaski umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej, w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego. Informacje dotyczą Nr PPE, nr licznika, mocy przyłączeniowej, zabezpieczenia przedlicznikowego, liczby faz, adresu punktu poboru, rodzaju przyłącza i lokalizacji licznika.
Zgłoszenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego celem wymiany licznika energii wykonywać będzie Wykonawca instalacji, czyli firma HYMON FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. Dlatego dla potrzeb wcześniejszego opracowania dokumentów zgłoszeniowych, na prośbę Wykonawcy należy dostarczyć skan/zdjęcie najaktualniejszej faktury za energię elektryczną oraz strony umowy na której widnieje nr PPE (punkt poboru energii). Wykonawca instalacji dokona zgłoszenia w imieniu mieszkańca, na podstawie udzielonego firmie pełnomocnictwa, które będzie trzeba przekazać ekipie monterskiej.
W przypadku gdy mieszkaniec nie posiada dokumentu, na którym widnieje nr PPE, konieczne jest by mieszkaniec uzyskał taką informację w zakładzie energetycznym.
Informacje, o których mowa wyżej, proszę przekazywać mailowo na adres: przetarg_jp@hymon.pl lub podczas kontaktu telefonicznego.