Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego

Akcyza paliwowa

Informujemy, iż od 1 lutego do 1 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Janów Podlaski można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Wniosek można złożyć także wypełniając formularz elektroniczny. Warunkiem wysłania takiego wniosku jest: aktywne konto na platformie e-puap, oraz ważny profil zaufany bądź podpis kwalifikowany. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=i784fhq0f3&serviceId=SC:294031&formName=V25pb3NlayBvIHp3cm90IHBvZGF0a3UgemF3YXJ0ZWdvIHcgY2VuaWUgb2xlanUgbmFwxJlkb3dlZ28gd3lrb3J6eXR5d2FuZWdvIGRvIHByb2R1a2NqaSByb2xuZWo=&kupName=V25pb3NlayBvIHp3cm90IHBvZGF0a3UgYWtjeXpvd2VnbyB6YXdhcnRlZ28gdyBjZW5pZSBvbGVqdSBuYXDEmWRvd2VnbyB3eWtvcnp5c3R5d2FuZWdvIGRvIHByb2R1a2NqaSByb2xuZWo=

Formularze do pobrania:

1. Wzór wniosku akcyza o zwrot akcyzy
2. Oświadczenie dot. formy prawnej rolnika
3. Oświadczenie-dzierżawy akcyza (doc),  Oświadczenie-dzierżawy akcyza (pdf)

4. Zestawienie-faktur (doc), Zestawienie-faktur – akcyza pdf
5. Klauzula informacyjna