Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Janów Podlaski

Zarządzenie 79-2023