ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Janów Podlaski jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów i liczby punktów branych pod uwagę w powyższych postępowaniach.