image

Zaproszenie do obejżenia wystawy fotograficznej

Bardzo serdecznie zapraszam na wystawę fotograficzną pt. „Pejzaże Podlasia”, autorstwa Artura Bieńkowskiego, którą można oglądać od dziś na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, pod linkiem: https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/pejzaze-podlasia