information

OTWARCIE BIBLIOTEKI W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

OTWARCIE BIBLIOTEKI W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

od dnia 06.05.2020r.

INFORMACJA O OTWARCIU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE
W JANOWIE PODLASKIM 
TYLKO ZWROT I WYPOŻYCZENIE


Zaleca się stosowanie następujących zasad  i środków ostrożności:

1)przed przyjściem do BIBLIOTEKI wcześniejsze umówienie na konkretną godzinę w celu uniknięcia kolejki i możliwość przygotowania przez bibliotekarza pozycji do wypożyczenia
    -kontakt telefoniczny : 83 3413089 w celu ustalenia godziny wizyty
    -zapisy w godzinach 14:00- 15:00

2)czytelnicy będą obsługiwani pojedynczo w wyznaczonym miejscu

3)czytelnicy obowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek ochronnych

4)godziny otwarcia dla czytelników od 9:00-14:00 od poniedziałku – piątku

5)jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 pozycje

6)osoby nie umówione oczekują w kolejce na zewnątrz budynku z zachowaniem 2m odległości


Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Iwona Lipińska