Wynik konkursu zadania publicznego

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

czytaj całość >>

.