Druga sonda „Strategia rozwoju potencjału gospodarczo – społecznego Polski Wschodniej opartego o zasoby szczególnie cenne przyrodniczo”

W związku z kontynuacją prac nad dokumentem pn.  Strategia rozwoju potencjału gospodarczo – społecznego Polski Wschodniej opartego o zasoby szczególnie cenne przyrodniczo, na bazie obszaru Natura 2000 w Dolinie Bugu, obejmującego swym zasięgiem gminy: Ciechanowiec, Drohiczyn, Janów Podlaski, Konstantynów, Perlejewo oraz Siemiatycze, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie drugiej sondy konsultacyjnej, która ma na celu poznanie Państwa opinii na temat proponowanej misji rozwoju Gmin Nadbużańskich.Jednocześnie dziękujemy za Państwa zainteresowanie i aktywność  podczas opublikowania poprzedniej ankiety.

Link do ankiety:

http://nowa.dcrl.pl/ankiety/index.php?sid=95636&lang=pl

 

.