spis rolny LOGO 2020

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM DO 30 LISTOPADA 2020 R. POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020.

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM DO 30 LISTOPADA 2020 R.
POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi (art. 7 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1728 ze zm.).
Zachęcamy do dokonywania samospisu poprzez stronę internetową: https://spisrolny.gov.pl/.
Spisać można się ponadto udzielając odpowiedzi rachmistrzom gminnym, działającym na terenie gminy Janów Podlaski:
– (identyfikator nr 0601052/1/00314) – tel. do kontaktu 571 503 303
– (identyfikator nr 0601052/1/00375) – tel. do kontaktu 571 502 951
W razie pytań można się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99.
Celem trwającego spisu jest dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie
i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej; zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020; wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD); aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa(w latach następnych).

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1728, z późn. zm.)
Art. 7.
1. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
2. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 443,
z późn. zm.)

Art. 56.
1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57.
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.
Art. 58.
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu,
podlega karze grzywny.