Termin montażu instalacji solarnych

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje o zmianie końcowego terminu montażu instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”.

Zgodnie z zawartym w dniu 16.11.2021 r. aneksem do umowy na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych termin realizacji zamówienia został przesunięty z 30.11.2021 r. na 22.12.2021 r.

Zmiana terminu wynika z opóźnień dostaw przez producenta materiałów i urządzeń niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji, co spowodowane jest sytuacją gospodarczą na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Mieszkańców oczekujących na montaż instalacji prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jednocześnie informuję, iż przed montażem przedstawiciel firmy skontaktuje się telefonicznie
w z Państwem w celu zapowiedzi lub umówienia terminu.