Informacja dot. przeprowadzonych konsultacji w sprawie Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Informacja dot. wyniku konultacji