Szkolenie chemizacyjne – uzupełniające (12 stycznia 2023 r.)