Szanowni Państwo

Stowarzyszenie „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Pobierz ankietę

Proszę o przesłanie  wypełnionej i zeskanowanej ankiety do 23.12.2011r. (piątek)  na adres e-mailowy:  biuro@blgd.eu