fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Spotkania z mieszkańcami dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informuję, iż w najbliższy czwartek tj. 22 lipca 2021 odbędą się spotkania informacyjne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Miejscem spotkań będzie Sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

Ze względu na dużą liczbę uczestników projektu oraz limity miejsc na sali, spotkania odbędą się w 2 turach:

22.07.2021 r. – godz. 16:00 – spotkanie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego

22.07.2021 r. – godz. 17:00 – spotkanie dla mieszkańców pozostałych miejscowości naszej gminy.

Mieszkańców ulicy Siedleckiej w Janowie Podlaskim uprasza się obecność w spotkaniu  o godz. 17:00.

Na spotkaniach poruszony zostanie temat min.  dalszego udziału mieszkańców w projekcie oraz terminu jego realizacji.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach.

 

Wójt Gminy Janów Podlaski

Leszek Chwedczuk