fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Czysta energia w gminie Janów Podlaski – instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z ustaleniami wczorajszego spotkania, informuję, iż wyznaczony został termin do 28 lipca 2021 r. na ewentualną rezygnację z udziału w projekcie lub zgłaszania zmian usytuowania paneli fotowoltaicznych.

Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie w Urzędzie Gminy
(pok. 4) podpisanego oświadczenia, którego formularz znajduje się poniżej.

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji w wyznaczonym terminie oznacza chęć pozostania w naszym projekcie.

Dopuszcza się ponadto zmianę lokalizacji paneli fotowoltaicznych w stosunku do pierwotnego założenia (możliwy jest dodatkowo montaż instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym – stawka 8% podatku VAT obowiązuje dla wszystkich instalacji niezależnie od miejsca sytuowania). W sprawie dokonania zmian proszę o zgłaszanie się do pok. 4 Urzędu Gminy Janów Podlaski lub kontakt telefoniczny po nr 83 341 30 73 wew. 25.

 

Wójt Gminy Janów Podlaski

Leszek Chwedczuk