W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda – na wniosek – może przyznać:

rekompensaty – podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, w trybie ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą.

odszkodowania – osobom i podmiotom, które poniosły straty, na podstawie ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji, składania wniosków, warunków uzyskania rekompensat lub odszkodowań oraz wypłaty środków można znaleźć  na stronie internetowej BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Dla Klienta” > „Stan wyjątkowy”, bądź telefonicznie (poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30) pod numerami:
– 81 307-96-34 –  wydanie decyzji w sprawie rekompensat lub odszkodowań
– 81 307-96-35 – wypłata rekompensat, pomoc de minimis, wypłata odszkodowań –

źródło: lublin.uw.gov.pl