Zakup słomy miniatura

Przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej

Informujemy, że Gmina Janów Podlaski ogłosiła przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2023/2024. Termin składania ofert upływa 19 lipca br. o godzinie 11:00.

Szczegółowe informację dostępne na stronie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52f38a2d-1c8e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji obsługi systemu e-Zamówienia:

1. Zakładanie konta użytkownika

2. Podstawowa nawigacja po portalu dostępowym

3. Zarządzanie kontem

4. Podpisywanie wniosków

5. Składanie ofert

 

 

 

 

 

 

Zakup słomy miniatura