PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

Janów Podlaski, dnia 17.10.2011 r.

 

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKIo zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

 

Mając na uwadze zbliżający się okres  zimowy zwracam się z  uprzejmą prośbą do mieszkańców  naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach starszych samotnych, przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu.Osoby wymagające wsparcia  w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej mogą otrzymać z GOPS pomoc w postaci: opału, żywności, zabezpieczenie potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku. W przypadku osób starszych, samotnych i przewlekle chorych może być zapewniona pomoc w formie usług opiekuńczych.Wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a , tel.(83) 341 30 93  wew.38 lub 48.

 

                                                                                                                   Wójt                                                                                                          mgr Jacek Hura