Informacja dot. konsultacji społecznych

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że w okresie od 17 października 2011r. do 30 października 2011 roku zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Czytaj treść informacji PDF