Konsultacje dot. Rocznego Projektu Współpracy

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACYGMINY JANÓW PODLASKI  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK

Pobierz projekt dokumentu