PIĘKNE BO BIALSKIE – VIII edycja

Rusza kolejna już VIII edycja Konkursu „Piękne bo Bialskie”. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Konkurs ma również na celu promocję kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Regulamin konkursu (szczebel gminny)

Karta zgłoszeniowa

.