Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz Zarządzenie w sprawie naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.