Otwarcie inwestycji zrealizowanych w 2011 r.

W dniu 5 grudnia br, miało miejsce uroczyste oddanie do użytku oraz poświęcenie pięciu inwestycji zrealizowanych w 2011 r. W tym dniu oddano do użytku 2 place zabaw przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Samorządowym, poświęcono kaplicę Św. Mikołaja w Starym Pawłowie, oddano do użytku drogę w sołectwie Peredyło oraz Świetlicę Wiejską w Klonownicy Małej.  Mimo niesprzyjającej aury przybyło wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło również  Posła na Sejm Franciszka Jerzego  Stefaniuka. Mieszkańcy lokalnych społeczności z wielkim zaangażowaniem przygotowali tę niecodzienną uroczystość, która zakończyła się poczęstunkiem w Świetlicy Wiejskiej w Klonownicy Małej.

Galeria zdjęć z uroczystości