INFORMACJA WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI

Zgodnie z pismem nr D.VIII.5544-7.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarząd w okresie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Janów Podlaski będzie utrzymywał drogi powiatowe o numerach :

1)    1027 L (Kózki Serpelice) – dr. woj. – Janów Podlaski,

2)    1028 L Witoldów – Bubel – Łukowiska,

3)    1029 L Wólka Polinowska – Pawłów,

4)    1031 L dr. woj. 811 (Ossówka) – Janów Podlaski,

5)     1032 L Janów Podlaski – Wygoda,

6)    1033 L Werchliś – Woroblin – Zaczopki,

7)    1035 L Klonownica Duża – Rokitno – Berezówka,

8)    1036 L Biała Podlaska – Rokitno –  Błonie.

 

      Bezpośrednio akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Janów Podlaski zajmuje się Kierownik Obwodu Drogowego w Białej Podlaskiej nr  tel. (83) 343 – 46 – 48, tel. kom. 504 267 236, natomiast koordynatorem zimowego utrzymania dróg na terenie Zarządu w godz. pracy tj. 700 – 1500 jest Sekcja Dróg, nr tel. (83) 342-52-31, a po pracy i w dni wolne od pracy dyżurni w zależności od potrzeb.

       Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008/ do obowiązków właścicieli nieruchomości należy m.in. uprzątnięcie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Janów Podlaski 07.12.2011 r.