alert

Ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy oraz GOPS