web design concept

Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2020/2021

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn. „Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2020/2021”.  Termin składania ofert upływa 24 lipca o godz. 12:00. Minimalna ilość słomy dla pojedynczego oferenta to 50 ton.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy osobiście bądź telefonicznie pod nr 83 341-30-93 w. 37 lub 47.
Zachęcam do składania ofert.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie – zaproszenie

Formularz ofertowy

Projekt umowy