Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

 

  Janów Podlaski, dn. 01.03.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury fizycznej i sportu w 2021 roku
.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Podlaski, wybrano ofertę złożoną przez:

Uczniowski Klub Sportowy „HWA-RANG” w Janowie Podlaskim.
Nazwa zadania publicznego: „Hwa – Rang (kwiat młodzieży) – zdrowie, pasja, edukacja”.
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Janów Podlaski – 30.000 zł.

Uzasadnienie

 Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „HWA-RANG”, który prowadzi działalność
na rzecz rozwoju i promocji Gminy Janów Podlaski, spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w ogłoszeniu konkursowym.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.