Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.