Ogłoszenie okres zimowy

OGŁOSZENIE


Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołana SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zobowiązuje nas do podjęcia działań osłonowych i profilatycznych
w stosunku do osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, albo inne problemy życiowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Osoby wymagające wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb
i spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej mogą otrzymać z GOPS
stosowną pomoc materialną, opał, ciepłą odzież, obuwie lub schronienie.
Osoby chore, niepełnosprawne w podeszłym wieku, szczególnie te które mieszkają samotnie lub nie mogą liczyć na wsparcie bliskich mogą otrzymać pomoc
w postaci usług opiekuńczych.

Wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a, tel. (83) 341 30 93 wew. 38 lub 48.