Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r.