web design concept

Nowe laptopy trafiły do szkoły

Zdalna szkoła

 

29 kwietnia br. dokonano przekazania Zespołowi Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim komputerów przenośnych  w związku z realizacją nauki zdalnej. Gmina Janów Podlaski złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wniosek został pozytywnie oceniony dzięki czemu możliwy był zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym o wartości niespełna 60 000 zł.

logotypy zdalna szkoła

.