Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

  1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów i wspólna realizacja części zadań we wdrażanych projektach, w tym zarządzanie tymi projektami w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027
  2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027.
  3. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji ustalonych działań projektowych, mogą zostać wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego  2021 – 2027 posiadające siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego.
  4. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 25 kwietnia 2023 r. do 16 maja 2023 r.
  5. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.
  6. Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Janów Podlaski osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, na adres:
    ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski
    , w dni robocze, poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 16.30;   wtorek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, z dopiskiem „Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne”  do dnia 16 maja 2023 r.

Treść Ogłoszenie Konkursu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera – Regulamin Konkursu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera – Formularz ofertowy