fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Instalacje fotowoltaiczne w ramach programu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”

Logotypy

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje mieszkańców gminy będących uczestnikami ww. projektu,
wybrany został Wykonawca zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Janów Podlaski”.

Wykonawcą zamówienia polegającego na montażu 264 mikroinstalacji fotowoltaicznych została firma Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Informuję, iż zgodnie z ofertą Wykonawcy w ramach instalacji PV montowane będę panele o mocy jednostkowej 380 Wp, stąd zmianie ulegną moce instalacji. W ramach przedmiotowego zamówienia zamontowane zostaną zatem instalacje o następujących mocach:

  • 1,90 kWp (zamiast 1,55 kWp i 1,86 kWp)
  • 2,28 kWp (zamiast 2,17 kWp)
  • 2,66 kWp (zamiast 2,48 kWp)
  • 3,04 kWp (zamiast 2,79 kWp)
  • 3,42 kWp (zamiast 3,10 kWp)

Podpisanie umowy z Wykonawcą zaplanowane zostało na 16 grudnia 2021 r. Termin realizacji zamówienia, zgodnie z projektem umowy wynosi 120 dni od daty podpisania umowy.

Więcej szczegółowych informacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą.