Laptop

Granty na sprzęt komputerowy PPGR – WAŻNE!

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski na zakup sprzętu komputerowego w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
o konieczności przedłożenia dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR.

Gmina Janów Podlaski w dniu 5 listopada 2021 r. złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla 99 uczniów zamieszkujących teren naszej gminy w programie „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca konkursem – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziła zmiany
w zasadach konkursu
, już po złożeniu wniosków przez gminy w przedmiotowym konkursie. Pomimo braku obowiązku dokumentowania poprawności danych w składanych przez Pana/Panią oświadczeń, min. pokrewieństwa z osobą zatrudnioną w PGR na etapie składania takich oświadczeń, Gmina Janów Podlaski została zobowiązania do posiadania dokumentów, które potwierdzą powyższe.

W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w terminie do 13 grudnia 2021 r. do Urzędu Stanu Cywilnego – pok. 1 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski celem złożenia wniosku o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego.

Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ma charakter konkursowy, przez co nie możemy zagwarantować, iż Gmina Janów Podlaski otrzyma wsparcie finansowe na zakup sprzęt komputerowego dla uczniów. Pula środków konkursowych wynosi 80 mln zł, zaś wnioski złożone przez gminy z całej Polski opiewają na łączną kwotę 920 mln zł.

Niniejsza informacja nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaski – zgodnie z informacją Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dzieci uczęszczające do „zerówki” w przedszkolu nie są objęte wsparciem w ramach tego konkursu, dlatego wnioski dotyczące takich dzieci zostały odrzucone.