I sesja Rady Gminy Janów Podlaski – złożenie ślubowania

W poniedziałek, 6 maja 2024 r., w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Janów Podlaski nowej kadencji.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesja zwołana została w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej.
Uroczystego otwarcia dokonał radny senior Pan Tadeusz Caruk.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Wszyscy radni złożyli ślubowanie obejmując w ten sposób mandat na 5-letnią kadencję.
Zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Janów Podlaski otrzymał również Pan Karol Michałowski, który złożył ślubowanie przed Radą Gminy.
Podczas sesji wybrano Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącą została Pani Barbara Misiejuk, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego objął Pan Wojciech Wiszniewski.
Powołano także Komisje w następujących składach:

Komisja Rewizyjna:
Rafał Hładoniuk – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Urbanowicz – Członek Komisji
Monika Kwaśny – Członek Komisji
Dorota Chlipalska – Członek Komisji
Łukasz Kuźmiński – Członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Jacek Naumiuk – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Nowosielska – Członek Komisji
Mariusz Ochnik – Członek Komisji
Dariusz Piwowarski – Członek Komisji
Monika Michaluk – Członek Komisji
Komisja Budżetu, Gospodarki, Rozwoju Infrastruktury
Agnieszka Nowosielska – Przewodniczący Komisji
Rafał Hładoniuk – Członek Komisji
Monika Kwaśny – Członek Komisji
Wojciech Wiszniewski – Członek Komisji
Marek Janczuk – Członek Komisji
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska
Łukasz Kuźmiński – Przewodniczący Komisji
Jacek Naumiuk – Członek Komisji
Monika Michaluk – Członek Komisji
Wojciech Wiszniewski – Członek Komisji
Tadeusz Caruk – Członek Komisji
Komisja Oświaty, Sportu, Ochrony Zdrowia
Agnieszka Urbanowicz – Przewodniczący Komisji
Dorota Chlipalska – Członek Komisji
Mariusz Ochnik – Członek Komisji
Barbara Misiejuk – Członek Komisji
Monika Fedoruk – Członek Komisji

 

Nagranie Sesji jest dostępne pod adresem:
https://obradyonline.pl/widget/79/tab_vod/4728/klient/79