Informacja o naborze wniosków do programu „Rozwój Startupów w Polsce wschodniej”

startupy dla polski wschodniej