Informacja dotycząca przedłużenia stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Wojewoda Lubelski dnia 3 października br. podał do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, a także rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzenie stanu wyjątkowego