Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w mieście Biała Podlaska i powiecie bialskim przypomina o konieczności zachowania reżimu sanitarnego ze względu na trwającą epidemię SARS-CoV-2. Mając powyższe na uwadze niezbędne jest zintensyfikowanie działań, które przyczynią się do spadku transmisji wirusa. Wprowadzone odgórnie przepisy wprowadzające ograniczenia, nakazy i zakazy nie przyniosą rezultatów dopóki nie będą one przestrzegane przez ogół społeczeństwa. W kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oprócz Inspekcji Sanitarnej istotną rolę odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, zarządzania kryzysowego, władze kościelne czy przedsiębiorcy.

W związku z powyższym zwracam uwagę na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w tym. m.in. stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta, zachowanie dystansu, częste mycie i dezynfekcję rąk, częste wietrzenie pomieszczeń i stosowanie zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii korona wirusa.

Wszystkie informacje dot. koronawirusa oraz aktualne zmiany przepisów obowiązujące zakazy, wytyczne można uzyskać na stronie www.gov.pl oraz pobrać pliki z potrzebnymi materiałami.