web design concept

Informacja dot. objazdu do Białej Podlaskiej

  Na podstawie informacji otrzymanej od wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej Wójt Gminy Janów Podlaski zawiadamia, że w związku
z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i odtworzenie konstrukcji od km 9+990 do km 10+532,65 w miejscowości Janów Podlaski, od dnia 06.07.2020r. do dnia 15.08.2020r. wystąpią utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Bialskiej od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w Janowie Podlaskim.
Zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L oraz drogą wojewódzką Nr 698 wg załączonych schematów objazdu.

Informacje o przejezdności ulicami Kąpielowa i Jagiellończyka będą zamieszczane na bieżąco. 

Projekt czasowej organizacji ruchu w miejscowości Janów Podlaski

Projekt czasowej organizacji ruchu – objazdu do Białej Podlaskiej