Dostawa i montaż instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Janów Podlaski

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pojawiającymi się na terenie naszej gminy ogłoszeniami w sprawach dotyczących zapisów na spotkania weryfikacyjne dotyczące montażu instalacji paneli fotowoltaicznych lub instalacji solarnych informujemy, że nie mają one żadnego związku z realizowanym przez Gminę Janów Podlaski projektu dotyczącego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Janów Podlaski ogłosiła przetarg na dostawę i montaż instalacji u swoich mieszkańców, 8 kwietnia 2021 r. nastąpi otwarcie ofert.

Dlatego też bardzo proszę wszystkich Mieszkańców Gminy o rozsądne podpisywanie umów z przedstawicielami firm, którzy do Państwa docierają. Nie są to na pewno pracownicy Urzędu Gminy i nie reprezentują w żaden sposób Gminy Janów Podlaski, bez względu na to co przedstawiciele tych firm mówią lub na kogo się powołują. Prosimy wszystkich Mieszkańców o zachowanie daleko idącej ostrożności w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Wszelka korespondencja oraz informacje kierowane do uczestników projektu realizowanego przez Gminę są zawsze opatrzone podpisem Wójta lub osoby przez niego upoważnionej, na co proszę zwracać szczególną uwagę.

Wójt Gminy Janów Podlaski

/-/ Leszek Chwedczuk