Pszczoły

Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczący ochrony pszczół.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Sebastian Trojak

Lublin, 17marca 2021 r.

Szanowni Pszczelarze, Rolnicy i Sadownicy,Miniony rok był dla nas wszystkich czasem ogromnych wyzwań i poświęceń. Musieliśmy stawić czoła pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i każdy z nas doświadczył trudności z tym związanych. Żywię nadzieję, że rok 2021 będzie okresem powrotu do normalności, zarówno w sferze relacji społecznych, jak też aktywności zawodowej. Na wstępie pragnę podziękować Wszystkim Państwu, którzy wspieraliście nasze działania realizowane w ramach kampanii „Lubelskie –wspólnie dla pszczół”. Dziękuję Pszczelarzom, związkom i stowarzyszeniom Pszczelarzy działającym na terenie województwa lubelskiego. Dziękuję Rolnikom, pracownikom Lubelskiej Izby Rolniczej, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. To dzięki Wam nasza akcja dociera do mieszkańców województwa lubelskiego, buduje świadomość i poszerza wiedzę na temat znaczenia pszczół i innych zapylaczy dla człowieka, środowiska i gospodarki naszego kraju. Kieruję do Państwa tych kilka słów, aby ponownie zaapelować o wzajemny szacunek, zrozumienie i współpracę. Apeluję do Rolników i Sadowników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wiosennych prac polowych. Proszę o używanie tylko środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce oraz ścisłego przestrzegania zasad zawartych na etykietach.Szczególnie proszę o stosowanie środków ochrony roślin po oblocie pszczół i z zachowaniem minimalnej odległości od pasiek. Przestrzeganie tych kilku zasad pozwoli nam wszystkim cieszyć się wspaniałymi zbiorami oraz zapewni rozwój pszczelarstwa w naszym regionie.

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, pogody ducha i radości na każdy dzień Waszej ciężkiej pracy w polu, pasiece, sadzie i ogrodzie.

Łączę wyrazy szacunku

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

 

PszczołySebastian Trojak