Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o zakończeniu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska. Roboty budowlane zakończono 31 sierpnia 2022 r. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm PPHU „TRANSBET” Marian Wojtiuk, zs. w Białej Podlaskiej i PPHU „TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, zs. w Białej Podlaskiej. Odbiór przedmiotowej inwestycji został dokonany 9 września 2022 r. W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej długości 418 m i szerokości jezdni 5 m. Ponadto inwestycja objęła wykonanie:

– obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75 m,

– przydrożnych rowów infiltracyjnych po obu stronach drogi,

– włączenia do drogi powiatowej nr 1027L wraz z przepustem

– oznakowania drogi.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 625 005,88 zł.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wyniosła 292 686,84 zł (koszt kwalifikowalny zadania to 615 005,88 zł).

 

Flaga i godło